top
.

 

Plusoptix

Plusoptix udvikler og producerer håndholdte synsscreenere og autorefraktorer og er med disse repræsenteret via partnere i mere end 60 lande over hele verden; EyeOptics ApS er én af dem.  

Den binokulare målingsproces og målinger på 1 meters afstand gør dette produkt unikt. Plusoptix er derfor ideel for små børn, handicappede og samarbejdsvanskelige patienter.

Autorefraktor.

plusoptiX A12 "Pediatric Autorefractor" til øjenlæger og optikere

Synsscreener.

plusoptiX S12R "Vision Screener" til fagfolk indenfor sundhed

Designed by RTEAM